JA slide show

สถานที่ตั้งวัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ที่ตั้งของวัด

วัดราชบุรณราชวรวิหาร มีหลักฐานแสดงที่ตั้งวัด ดังนี้

 

ปัจจุบัน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วัดราชบุรณราชวรวิหาร หรือวัดเลียบเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 119 ถ.จัก เพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ทางทิศตะวันออก ของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯลฯ และทางด้านทิศตะวันออก ของพระบรมมหาราชวัง มีถนนจักรเพชรทางด้านหน้าวัดและถนนตรีเพชรผ่านทางด้านข้างวัด

อดีต

๑. สมัยรัชกาลที่๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ วัดราชบุรณราชวรวิหาร ตั้งอยู่ภายในกำแพงพระนครเยื้องกับป้อมจักเพชร ริมถนนพาหุรัด และถนนจักรเพชร อำเภอพาหุรัด จังหวัดพระนคร

๒. สมัยรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๙ ตั้งอยู่ใกล้เชิงสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯลฯ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีถนนจักรเพชรผ่านทางด้านหน้าวัด และถนนตรีเพชรผ่านทางด้านข้างวัด ทางด้านทิศตะวันตก แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

เขตของวัดราชบุรณราชวรวิหาร ปรากฏตามหลักฐาน ดังนี้

สมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ อาณาเขตของวัดราชบุรณราชวรวิหารคือ

  • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจรดสะพานน้ำตก ซึ่งเป็นคลองซอยแยกออกจากคลองโอ่งอ่าง
  • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตจรดโรงเรียนเสาวภา
  • ทิศเหนือ มีอาณาเขตจรดคลองถม
  • ทิศใต้ มีอาณาเขตจรดแม่น้ำเจ้าพระยา

สมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๔ อาณาเขตของวัดราชบุรณราชวรวิหารคือ

  • ทิศตะวันออก มีคูยาวไปตามคลองคูโอบโรงไฟฟ้าวัดเลียบยาว ๙ เส้น ๘ วา (๓๗๖ เมตร)
  • ทิศตะวันตก มีกำแพงวัดกั้นติดถนนตรีเพชร ยาวไปตามถนน ๘ เส้น ๒ วา (๓๒๔ เมตร)
  • ทิศเหนือ มีคลองคูยาวไปตามคลองคูจรดคลองถม ยาว ๔ เส้น ๒ วา (๑๖๔ เมตร)
  • ทิศใต้ มีกำแพงวัดกั้นเป็นรั้วติดกับถนนจักรเพชร ยาวไปตามถนนประมาณ ๕ เส้น (๒๐๐ เมตร)
Joomlart