JA slide show

งานทำบุญอุทิศกุศลถวาย แด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการ

งานทำบุญอุทิศกุศลถวาย แด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร


วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

เวลา ๑๖.๐๐ น.    * พระภิกษุ-สามเณร  อุบาสกอุบาสิกาพร้อมกัน ณ  บริเวณงานพิธี  (ศาลาสมเด็จ  ด้านหลังพระอุโบสถ)
เวลา ๑๖.๓๐ น.    * พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป  สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๗.๐๐  น.   * พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  ๑๐๐  รูป  รับทักษิณานุปทาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๐๐ น.     * พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  ๑๕   รูป  สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.     * ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ - สามเณร  จำนวน  ๑๐๐  รูป
เวลา ๑๒.๐๐ น.     * ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ  บริเวณพิธี
เวลา ๑๓.๐๐ น.     * ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีชน  ผู้ล่วงลับไปแล้ว
เวลา ๑๓.๑๕ น.    * พระภิกษุ-สามเณรวัดราชบุรณะ  จำนวน  ๕๐  รูป สวดมาติกาบังสุกุล
เวลา ๑๓.๔๕ น.    * สรงน้ำพระภิกษุ - สามเณร  จำนวน  ๕๐  รูป
                           เสร็จพิธี

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีอัฐิ  รูป  หรือถ้าไม่มี  ให้เขียนชื่อ-นามสกุลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว
               นำมารวมกัน ณ ศาลาสมเด็จ  เพื่อทำพิธีอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบุพการีชน  ผู้ล่วงลับไปแล้ว      
               (ทางวัดจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้)

Joomlart