JA slide show

ฟังบรรยายธรรม

คำสอนพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)-สมาทานพระกรรมฐาน

01 - ชุมนุมเทวดา
02 - อาราธนาพระรัตนตรัย
03 - สมาทานศีล 8
04 - ขอขมาพระรัตนตรัยและสมาทานพระกรรมฐาน
05 - สอนพระกรรมฐาน(พรหมวิหาร4)

Joomlart